Sunceco

Sunceco

48634 Milmont Dr., Fremont, CA 94538
+1 510 2499797
米国 the_United_States.png

ビジネス詳細

結晶系
単結晶,多結晶
パワーレンジ(Wp):
280-420
高効率結晶
両面受光型
パワーレンジ(Wp):
300-450

製品

結晶系

 • SEP 335-345 Pr...
  335 ~ 345 Wp 単結晶
 • SEM 300-320W P...
  300 ~ 320 Wp 単結晶
 • SEM 375-385W P...
  375 ~ 385 Wp 単結晶
 • SEM 400-410W P...
  400 ~ 410 Wp 単結晶
 • SEM 315-345W D...
  35 ~ 345 Wp 単結晶
 • SEM 380-420W D...
  380 ~ 420 Wp 単結晶
 • SEM 300-385W B...
  300 ~ 310 Wp 両面受光型
 • SEM 365-450W B...
  365 ~ 375 Wp 両面受光型
 • SEM 300-385W B...
  300 ~ 310 Wp 両面受光型
 • SEM 365-450W B...
  365 ~ 375 Wp 両面受光型
 • SEP 280-290W P...
  280 ~ 290 Wp 多結晶
 • SEP 335-345W P...
  335 ~ 345 Wp 多結晶
 • SEP 290-300W P...
  290 ~ 300 Wp 多結晶
 • SEP 350-360W P...
  350 ~ 360 Wp 多結晶
 • SEP 300-320W D...
  300 ~ 320 Wp 多結晶
 • SEP 360-390W D...
  360 ~ 390 Wp 多結晶

ビジネス詳細

コンポーネントタイプ
蓄電システム,マウントシステム
蓄電システム
カテゴリ:
系統連系型,独立型
技術:
リチウムイオン
マウントシステム
地上架台,屋根架台

ビジネス詳細

製品タイプ
街路灯
最後更新